VALDYBA

             


MERI NAVICKĖ
Valdybos pirmininkė

UAB  „Vilniaus prekyba“
Valdybos pirmininkė

 


JOLANTA BIVAINYTĖ
Valdybos narė

MAXIMA GRUPĖ, UAB
Generalinė direktorė


 


KRISTINA MEIDĖ
Valdybos narė

MAXIMA LT, UAB
Generalinė direktorė

 


ANDRIS VILCMEIERS 
Valdybos narys

MAXIMA Latvija, SIA
Valdybos pirmininkas

 
ARŪNAS ZIMNICKAS
Valdybos narys

Emperia Holding S.A. ir
Stokrotka SP. Z.O.O. 
Valdybos prezidentas

 EDVINAS VOLKAS
Valdybos narys

Maxima Eesti OÜ
Generalinis direktorius

 

JURGITA ŠLEKYTĖ
Valdybos narė

MAXIMA GRUPĖ, UAB
Personalo vadovė


 

 

 

 

 

 

 

 

        

STEBĖTOJŲ TARYBA 

             
  EVELINA ČERNIENĖ 
Stebėtojų tarybos pirmininkė

UAB „Vilniaus prekyba“ 
Finansų vadovė

 

 

IGNAS STAŠKEVIČIUS
Stebėtojų tarybos narys

UAB „Vilniaus prekyba“
Grupės smulkusis akcininkas

MANTAS KUNCAITIS
Stebėtojų tarybos narys  

UAB „Vilniaus prekyba“
Generalinis direktorius

 

 

 

AUDITO KOMITETAS

„Maxima Grupės“ audito komitetas padeda Stebėtojų tarybai užtikrinti veiksmingą ir patikimą įmonės finansinių ataskaitų audito procesą. Pagrindinės funkcijos apima: metinių finansinių ataskaitų rengimo ir audito procesų priežiūrą, išorinio auditoriaus nepriklausomumo peržiūrą ir stebėseną, įmonės vidaus kokybės kontrolės ir vidaus audito stebėseną.

Audito komitetą sudaro trys nariai (iš kurių du – nepriklausomi), renkami ketverių metų kadencijai. Komiteto nariams keliami reikalavimai – nepriekaištinga reputacija ir atitinkama patirtis buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse.

Audito komiteto nariai:

IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ, nepriklausoma narė, Audito komiteto pirmininkė

RASA MILAŠIŪNIENĖ, nepriklausoma narė

RYTIS JEZEPČIKAS, UAB „Vilniaus prekybos" valdybos narys